• Orgány fondu

    • Správna rada    
       

     predseda správnej rady         
     Mgr. Gabriela Rohaľová

     člen správnej rady
     Bc. Jozef Derevjanik

     Ing. Gabriela Muskolayová

     správca
     Mgr. Daniela Lizáková

     revízor
     Ing. Ľubomíra Kseňáková

     zriaďovateľ fondu
     Ing. Jozef Goč